Privacyverklaring Finance Run

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van de Finance Run. Op de website worden diverse persoonsgegevens verwerkt. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te gaan met onze privacyverklaring. Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Het evenement wordt georganiseerd door Free Style Events. Free Style Events is een organisatie- en adviesbureau op het gebied van sportevenementen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Deelnemers van het evenement

Free Style Events is de Organisator van het hardloop- en netwerkevenement, de Finance Run. Om deel te nemen aan het sportevenement vragen wij om diverse persoonsgegevens. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door Free Style Events opgenomen in een document. Met de inschrijving van een sportevenement gaat de Deelnemer akkoord met de Overeenkomst, waarin de Deelnemer aan de Organisator toestemming verleent tot het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van persoonsgegevens aan de Organisator en haar partners ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer.

Daarnaast verleent de Deelnemer met het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot het openbaar maken van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Website

Via de website www.financerun.nl kan contact met ons worden opgenomen via een contactformulier. Bij het invullen van het contactformulier wordt gevraagd om een naam, mailadres, 06nrs, etc… Deze persoonsgegevens zijn nodig om te kunnen reageren op het verstuurde contactformulier. Het verstuurde contactformulier komt terecht in de mailbox van de Finance Run. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonsgegevens waarover wij beschikken.

Google Analytics

Voor de statistieken van de website www.financerun.nl maken wij gebruiken van Google Analytics. Met deze partij hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Google Analytics maakt gebruikt van cookies. Alle verzamelde gegevens worden anoniem verwerkt. De optie om gegevens van Google Analytics te delen is uitgeschakeld en de cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google Analytics.

Rechten

Iedereen heeft recht op inzage, rectificatie en/of het wissen van de persoonsgegevens die over hem of haar zijn verzameld. Neem hiervoor contact met ons op via inschrijven@financerun.nl. Bovendien heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens. Om bezwaar te maken kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Verder heb je het recht op overdracht van gegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

Data & gegevens toepassen

Wij gebruiken, naam, emailadres & 06nrs van deelnemers, gasten en overige betrokken, alleen voor de Finance Run.
Wij zullen deze gegevens slechts gebruiken om te communiceren omtrent de organisatie, uitslagen en verslaglegging (foto, video, online en/of print magazine, etc) in de breedste zin van het woord. Maar ook bij calamiteiten als extreme weersomstandigheden, COVID, etc…
Meer over het Privacy beleid van de Finance Run vind je hier.

In onze website FinanceRun.nl onder ‘Spelregels’ (voorwaarden) is opgenomen dat men accoord is met het ontvangen van alle communicatie rond de Finance Run, waarbij op voorhand geen enkele communicatie modaliteit is uit te sluiten.